Coachend leidinggeven

Leidinggeven kan zo leuk zijn.... zeker als je in staat bent om je medewerk(st)ers te laten groeien en oplossingen laat bedenken zodat zij zich verantwoordelijk voelen om hun taken goed en tijdig af te ronden. De training coachend leidinggeven, die je zowel individueel als in groepsverband kunt volgen, is een uitstekend handvat om met plezier leiding te geven. Weg met de aapjes op jouw schouders omdat je de taken van een ander overneemt. In drie dagdelen komen o.a. de onderwerpen feed-back geven en ontvangen, geweldloos communiceren en nieuwsgierig vragen stellen aan de orde. En onstaat er ruimte voor de uitvoering van je eigen taken en jouw persoonlijke groei.