Teamcoaching

Mensen leveren in teamverband prestaties die zij individueel niet voor elkaar zouden krijgen. Maar samenwerken kan ook heel lastig zijn. Heeft iedereen wel hetzelfde (organisatie)doel voor ogen? In een aantal sessies breng ik inzicht in individuele kwaliteiten en de samenhang binnen het team en het (organisatie)doel. We bepalen gezamenlijk de meest geschikte communicatiestijl en maken afspraken over de samenwerking. Als mensen hun krachten bundelen en diversiteit benutten, ontstaat energie en resultaat.

 

Tijdens een intakegesprek bespreken we de problematiek en in te zetten middelen, zoals kernkwadranten, enneagram en communicatiestijlen. Gezamenlijk wordt de doelstelling bepaald en gaan we aan de slag om die snel te realiseren.